Herzlich willkommen bei DIALOG | MUZEUM
Ein Kompetenznetz für die Zukunft der Region

Museen sind kompetente Agenturen des Dialoges zwischen den Kulturen.
Ziel des Projektes, das vom Museumsreferat des Landkreises Cham und dem Landeskundlichen Museum Dr. Hostaš Klatovy durchgeführt wird, ist der Ausbau der grenzüberschreitenden Kooperationen im Bereich der Kernaufgaben der Museumsarbeit: Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln.
Dieser Wissenstransfer in der Museumsarbeit soll helfen, mentale und sprachliche Barrieren abzubauen und die Mobilität der Menschen im gemeinsamen Kulturraum zu fördern.

Srdečně vítáme! – DIALOG | MUZEUM
kompetenční síť pro budoucnost regionu

Muzea jsou kompetentními agenturami dialogu kultur obou zemí. Cílem projektu, který realizuje Referát muzeí okresu Cham a Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, je budování přeshraniční spolupráce v oblasti základních muzejních činností: sběratelské, ochranné, výzkumné, výstavní a zprostředkovatelské. Tento transfer znalostí v oblasti muzejní práce má pomoci odbourat mentální a jazykovou bariéru a podpořit mobilitu lidí ve společném kulturním prostoru.

Glasproduktion im Böhmerwald

Objekt des Monats

Glasproduktion im Böhmerwald

Glasproduktion im Böhmerwald Ab dem 16. Jahrhundert begann durch das Engagement des böhmischen Adels eine großartige Entwicklung der Glasmacherei im Böhmerwald. Im Laufe des 17. Jahrhunderts wurden Glasmachersiedlungen gegründet. Der Dreißigjährige Krieg aber brachte den Niedergang der Glasmacherei im Böhmerwald und es dauerte Jahrzehnte, bis sie sich wieder erholte. mehr >

předmět měsíce

Šumavské sklářství

Šumavské sklářství Od 16. století se sklářství v Čechách a tedy i na Šumavě začalo rozvíjet především díky nástupu šlechtického podnikání. I v průběhu 17. století byly zakládány sklářské osady. Ale třicetiletá válka šumavské sklářství zcela rozvrátila a trvalo dalších několik desítek let po jejím skončení, než se výroba opět zkonsolidovala. více >