Galerie Preisträger Volkskunst-Handwerk Chanovice

Galerie Preisträger Volkskunst-Handwerk Chanovice


Die Galerie der Träger der Volkshandswerkstradition wurde hier 2005 errichtet. Die Ausstellung zeigt Produkte namhafter tschechischer Volkskunst-Handwerker befindet sich im mittleren Teil des Schlosshofes in einem ehemaligen Stalltrakt.

Ziel des Projektes „Galerie der Träger der Volkshandwerkstradition“ ist es, tschechischen und ausländischen Besuchern die besten einheimischen Volkskunst-Handwerker öffentlich zu präsentieren: preisgekrönte Handwerker werden mit ihrer Kunst und ihrer Produktion vorgestellt, mit der sie an ursprüngliche und traditionelle Herstellungstechnologien anknüpfen. Eine Form gesellschaftlicher Auszeichnung ist damit verbunden.

Die Galerie präsentiert Erzeugnisse der "Traditionsträger", die direkt vom Kulturminister ausgezeichnet werden. In einem Kalenderjahr darf der Titel an maximal fünf Personen in der ganzen Tschechischen Republik verliehen werden. Die Preisträger präsentieren und retten ursprüngliche Handwerksberufe, sie müssen ihr Handwerk lehren sowie die Tradition der Vorfahren weiterführen.

Erzeugnisse aus Holz, Flechtholz, Stroh, Maisliesche, Keramik, Blaudruck,  sowie gewebte und gestickte Erzeugnisse sind hier zu sehen. Vertreten sind auch Schmiede, Töpfer, Mühlenbauer und Holzschnitzer.

Kontakt:
Galerie Nositelů tradice lidových řemesel
Chanovice 1
zámecký areál
341 01 Horažd'ovice
Tschechische Republik

Tel. +420 376 514 353 – OÚ, +420 376 514 164 – IC oder
        +420 606 745 795
Fax  +420 376 514 000
obec.chanovice@email.cz
ic.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

GPS: N 49°24´3.269“ E 13°43´2.191“

Öffnungszeiten:
Mai - September: Sa - So  10 - 16 Uhr,
Juni - August: Mo - So 10 - 16 Uhr.
Führungen für Gruppen außerhalb der angegebenen Monate und Öffnungszeiten nach Vereinbarung mit dem Gemeindeamt.

Galerie Nositelů tradice lidových řemesel Chanovice

Galerie Nositelů tradice lidových řemesel Chanovice

Galerie Nositelů tradice lidových řemesel zde byla zřízena v roce 2005. Stálá výstava z výroby a tvorby vynikajících českých lidových řemeslníků se nachází ve střední části hospodářského zámeckého dvora v původních maštalích.

Projekt Galerie Nositelů tradice lidových řemesel má za cíl veřejně prezentovat pro české a zahraniční návštěvníky nejlepší domácí výrobce z oboru lidových uměleckých řemesel: jde o představení titulem oceněných řemeslníků, prezentaci jejich umu a výroby, jimiž navazují na původní a tradiční technologie výroby, ale také o formu společenského ocenění.

Galerie reprezentuje výrobky Nositelů tradice, které oceňuje přímo ministr kultury. V kalendářním roce může být titul udělen maximálně pěti osobám v celé České republice. Nositelé představují a zachraňují původní řemesla, musí své řemeslo dále učit, ale i navazovat na tradici předků.

Můžete zde vidět výrobky ze dřeva, proutí, slámy, kukuřičného šustí, keramiku či modrotisk, tkané či vyšívané výrobky. Zastoupeni jsouce též kováři, hrnčíři, sekerníci a řezbáři.

Kontakt:
Galerie Nositelů tradice lidových řemesel
Chanovice 1
zámecký areál
341 01 Horažd'ovice
Česká republika

Tel. +420 376 514 353 – OÚ, +420 376 514 164 – IC nebo
        +420 606 745 795
Fax  +420 376 514 000
obec.chanovice@email.cz
ic.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

GPS: N 49°24´3.269“ E 13°43´2.191“

Otevírací doba:
květen - září:     so - ne  10 - 16 hod.,
červen - srpen: po - ne 10 - 16 hod.
Mimo uvedené měsíce a otevírací dobu lze domluvit prohlídku pro skupiny na obecním úřadě.