Museum Jagd und Wild auf der Burg Falkenstein

Museum Jagd und Wild auf der Burg Falkenstein


Falke, Fuchs und Feuerwaffen


Burg Falkenstein, auf einem markanten Granitkegel zwischen Regensburg und Cham gelegen, war im Laufe ihrer nahezu 1000-jährigen Geschichte im Besitz zahlreicher kirchlicher und weltlicher Würdenträger.

Nach umfassender Sanierung wurde sie 1978 beliebtes Ausflugsziel und Schauplatz kultureller Veranstaltungen wie der „Burghofspiele Falkenstein”. Seit 1982 beherbergt die Burg in drei Räumen ein Museum, das die Beziehung zwischen Jagd und Hege darlegen und Verständnis für die Natur wecken will.

Die Schausammlung präsentiert Präparate von teils gefährdeten Tieren aus der Region, vor allem von Vögeln. Als Reverenz an den Namen der Burg Falkenstein ist die Falknerei ein Schwerpunkt des Museums. Daneben werden Jagdtrophäen und historische Jagdwaffen unterschiedlicher Epochen gezeigt. Eine Rarität ist die Steinschloss-Jagdbüchse aus dem Besitz des bayerischen Kurfürsten Carl Albrecht, die Jakob Kuchenreuter um 1740 in Regensburg gefertigt hat.

In den Sommermonaten bietet das Museum alljährlich eine Ausstellung zu einem jagdgeschichtlichen oder naturkundlichen Thema. Attraktive Begleitveranstaltungen mit museumspädagogischen Aktionen für Kinder, Lesungen, Konzerte oder Burgführungen ergänzen das Jahresprogramm „Kultur auf der Burg”.

GPS: B 49°05'58",968 L 12°29'04",554

Öffnungszeiten:
Juli - September täglich 11-18 Uhr,
Oktober - Juni Do - So 11-18 Uhr.
Führungen für Gruppen durch die Burg nach Vereinbarung.
 
Kontakt:

Museum Jagd und Wild auf Burg Falkenstein
Burgstraße 10-12
93167 Falkenstein
Deutschland

Tel. +49 (0)9462 / 942220
Fax +49 (0)9462 / 942229
tourist@markt-falkenstein.de
www.markt-falkenstein.de

Muzeum lovectví a zvěře na hradě Falkenstein

Muzeum lovectví a zvěře na hradě Falkenstein

Sokoli, lišky a palné zbraně 

Hrad Falkenstein ležící na nápadném žulovém kuželu mezi Regensburgen a Chamem byl v průběhu své téměř 1000-leté historie ve vlastnictví mnoha církevních a světských hodnostářů.

Po rozsáhlé sanaci v roce 1978 se stal oblíbeným turistickým cílem a dějištěm kulturních akcí jako jsou například hradní hry „Burghofspiele Falkenstein“. Od roku 1982 se ve třech místnostech hradu nachází muzeum, které se snaží vysvětlit vztah mezi lovem a ochranou zvěře a chce v lidech vzbudit porozumění pro přírodu.

Výstava prezentuje preparáty částečně ohrožených regionálních živočichů, především ptactva. S ohledem na význam názvu hradu Falkenstein (Sokolí kámen) je v muzeu kladen důraz právě na sokolnictví. Jsou zde vystaveny i lovecké trofeje a historické lovecké zbraně různých epoch. Raritou je lovecká puška s křesadlovým zámkem z vlastnictví bavorského kurfiřta Carla Albrechta, kterou zhotovil Jakob Kuchenreuter kolem roku 1740 v Regensburgu. 

Každoročně v letních měsících muzeum nabízí výstavu s přírodovědným tématem nebo s tématem historie lovu. Atraktivní doprovodné akce s muzejně-výchovnými akcemi pro děti, čtení, koncerty nebo prohlídky hradu tak doplňují roční program s názvem „Kultura na hradě“.

GPS: B 49°05'58",968 L 12°29'04",554

Otevírací doba: červenec – září denně 11-18 hod. řijen - červen čt - ne 11-18 hod. prohlídky pro skupiny po domluvě

Kontakt:
Museum Jagd und Wild auf Burg Falkenstein
Burgstraße 10-12
93167 Falkenstein
Německo 

Tel. +49 (0)9462 / 942220
Fax +49 (0)9462 / 942229
tourist@markt-falkenstein.de
www.markt-falkenstein.de