Museum Dr. Simon Adler Gutwasser bei Hartmanitz

Museum Dr. Simon Adler Gutwasser bei Hartmanitz


Am 09.07.1997 wurde das Museum als Andenken an die in der Zeit des Holocausts in Westböhmen verschwundenen 110 Judengemeinschaften feierlich eröffnet.
Nach Dobrá Voda / Gutwasser, wo jahrzehntelang drei ethnische Gruppen - tschechische, deutsche und jüdische - gemeinsam gelebt haben, und wo das Leben nach dem Krieg fast zum Stillstand gekommen ist, kehren seit dem Jahre 1989 die ursprünglichen Einwohner und Touristen zurück. Auch der Sohn von Šimon Adler - Matityahu Adler – ist zurückgekommen. Er hat gemeinsam mit seinem Bruder, Rabinner Sinaj Adler, die Entstehung des Museums veranlasst. Der Gedanke zum Errichten des Museums konnte auch dank der Unterstützung der Stadt Hartmanice/Hartmanitz, insbesondere des Bürgermeisters Jiří Jukl, verwirklicht werden. Das Museum ist im Geburtshaus von Dr. Šimon Adler untergebracht, nahe der St.-Gunther-Kirche – Besichtigungsmöglichkeit.

Ausstellung: Šimon-Adler-Denkmal; Leben der Judenminderheit im westböhmischen Grenzland. Geburtshaus von Dr. Šimon Adler. Geschichte von Hartmanice und Umgebung. Volkshandwerk der Region Hartmanice.

Spezialisierung: Leben der Judenminderheit im Grenzland.

Kontakt:
Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic
Dobrá Voda 5
342 01 Sušice 1
Tschechische Republik
 
Tel. +420 376 593 412, +420 378 370 700 oder
        +420 376 593 059 – IC
Fax +420 376 593 412
adler@zcm.cz
ishartmanice@muhartmanice.cz
podatelna@muhartmanice.cz
info@zcm.cz

www.zcm.cz
www.muhartmanice.cz
www.sumava.net/ichartmanice
www.retour.cz
www.cz-museums.cz

GPS: N 49°9´20.888“ E 13°26´12.841“

Öffnungszeiten:
April - Oktober:      Di - So 9 - 12 Uhr, 12.30 - 17 Uhr,
November - März: Di - So 9 - 12 Uhr, 12.30 - 16 Uhr,
Letzter Einlass um 16.30 Uhr, 15.30 Uhr,
Besichtigungsdauer 40 Minuten.

Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic

Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic

Dne 9.7.1997 bylo slavnostně otevřeno muzeum na paměť 110 židovských komunit v západních Čechách zaniklých v období holocaustu. Do Dobré Vody, kde po dlouhá desetiletí žili společně tři etnické skupiny: česká, německá a židovská a kde se po válce téměř zastavil život, se po roce 1989 navrací původní obyvatelé a turisté. Vrátil se sem také syn Šimona Adlera – Matityahu Adler, který byl spolu se svým bratrem rabínem Sinajem Adlerem iniciátorem vzniku muzea. Realizovat myšlenku zřízení muzea se podařilo i díky podpoře města Hartmanice, zejména pak starosty města Jiřího Jukla. Muzeum je umístěno v rodném domě Dr. Šimona Adlera, poblíž kostela svatého Vintíře – možnost prohlídky.

Expozice: Památník Šimona Adlera; život židovské menšiny v západočeském pohraničí. Rodný dům Dr. Šimona Adlera. Historie Hartmanic a okolí. Lidová výroba na Hartmanicku.

Specializace: Život židovské menšiny v pohraničí.

Kontakt:
Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic
Dobrá Voda 5
342 01 Sušice 1
Česká republika

Tel. +420 376 593 412, +420 378 370 700 nebo
        +420 376 593 059 – IC
Fax +420 376 593 412
adler@zcm.cz
ishartmanice@muhartmanice.cz
podatelna@muhartmanice.cz
info@zcm.cz

www.zcm.cz
www.muhartmanice.cz
www.sumava.net/ichartmanice
www.retour.cz
www.cz-museums.cz

GPS: N 49°9´20.888“ E 13°26´12.841“

Otevírací doba:
duben říjen:        út - ne 9 - 12 hod, 12.30 - 17 hod.,
listopad březen: út - ne 9 - 12 hod., 12.30 – 16 hod,
Poslední návštěva v 16.30 hod.,, 15.30 hod. 
Doba prohlídky 40 minut.