Bergbaumuseum Hory Matky Boží

Bergbaumuseum  Hory Matky Boží


Das landeskundliche Museum wurde 1995 gegründet. An die fast fünfhundertjährige Geschichte der im Jahre 1522 zur königlichen Bergstadt erhobenen Bergsiedlung wird in den Sammlungen des hiesigen Museums in Hory Matky Boží / Bergstadt Unserer Lieben Frau erinnert. Neben Denkmälern zur Geschichte des Bergbaus veranschaulichen die Ausstellungsstücke des Museums ein breites Spektrum der Stadtgeschichte. 

Es empfieht sich ein Besuch des Kalvarienberges oberhalb der Ortschaft mit 14 Kreuzwegstationen und der Wallfahrtskapelle "Von der Verklärung des Herrn".

Ständige Ausstellung: Silberbergbau, Ausstellung der historischen Handwerksberufe, insbesondere Schuh-, Pfeifen- und Perlmutt-Knopfherstellung sowie Herstellung von Zündholzschachteln für die Zündholzfabrik in Sušice. Ein großer Teil der Sammlungen ist der Vereinstätigkeit, bäuerlicher und häuslicher Arbeiten gewidmet. Im Museum ist auch eine Austragsstube installiert.

Spezialisierung: Bergbaugeschichte in der königlichen Bergstadt Hory Matky Boží, Geschichte der Ortschaft, Austragsstube, Volkskunde des Ortes und der Umgebung.

Kontakt:
Muzeum hornictví
Hory Matky Boží 64
341 42 Velhartice
Tschechische Republik

Tel. +420 376 594 435
itcruda@sumava.net
www.města.obce.cz
www.sumava.net

GPS: N 49°16´7.826“ E 13°26´6.004“

Öffnungszeiten:
Mai - September: Di - So 10 - 12 Uhr, 13 - 17 Uhr,
Oktober - April:     Di - So 11 - 12 Uhr, 13 - 16 Uhr
sowie nach Vereinbarung. 
Letzter Einlass 30 Minuten vor Schließung.
Besichtigungsdauer 30 Minuten.
Es besteht die Möglichkeit einen Film über die Geschichte von Hory Matky Božý  anzuschauen (ca. 30 Minuten) und den Naturlehrpfad "Bergbau rund um Hory Matky Božý "(ca. 4 km) zu erkunden. 

Muzeum hornictví Hory Matky Boží

Muzeum hornictví Hory Matky Boží

Muzeum vlastivědného typu založeno v roce 1995. Téměř pět set let historie hornické osady povýšené roku 1522 na královské horní město je připomínáno ve sbírkách místního muzea v Horách Matky Boží. Kromě památek na hornickou minulost ilustrují exponáty muzea široké spektrum dalšího života městečka. 

Návštěva kopce Kalvárie nad obcí, kde je 14 kapliček křížové cesty a poutní kaple Proměnění Páně.     
 
Stálá expozice: těžba stříbra, expozice dávných řemesel, zejména výroba obuvi, dýmek, perleťových knoflíků a krabiček pro sušickou sirkárnu. Velká část sbírek je věnována činnosti spolků, zemědělským a domácím pracím. V muzeu je instalována výminkářská světnička.

Specializace: historie hornictví v královském horním městě Hory Matky Boží, historie obce, výminkářská světnička, etnografie obce a okolí.

Kontakt:
Muzeum hornictví
Hory Matky Boží 64
341 42 Velhartice
Česká republika

Tel. +420 376 594 435
itcruda@sumava.net
www.města.obce.cz
www.sumava.net

GPS: N 49°16´7.826“ E 13°26´6.004“

Otevírací doba:
květen - září:  út - ne  10 - 12 hod., 13 - 17 hod.,
říjen - duben: út - ne 11 - 12 hod., 13 - 16 hod.
V jinou dobu dle dohody. 
Poslední návštěva 30 minut před uzavřením. 
Doba prohlídky 60 minut. 
Možnost zhlédnutí DVD o historii Hor Matky Boží (cca 30 minut), naučná stezka „Hornictví v okolí Hor Matky Boží“ (cca 4 km).